Λίγα λόγια για μας!

Η «Πολιτεία Πολιτισμού» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη από ανθρώπους που προσφέρουν χρόνια στον πολιτισμό, τη μουσική, την εκπαίδευση, την παιδεία και την καλλιέργεια των νέων της πόλης. Η Πολιτεία Πολιτισμού, έχει ευρεία και πολυσήμαντη δράση στους τομείς του Πολιτισμού, της Τέχνης, της Εκπαίδευσης, της Παιδείας, της Νεολαίας με στόχο να προάγει την ανάπτυξη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών δράσεων.

Ο σκοπός της Πολιτεία Πολιτισμού είναι αμιγώς πολιτιστικός, ερευνητικός, ενημερωτικός, εκπαιδευτικός, κοινωνικός, τουριστικός, αθλητικός, καλλιτεχνικός και περιβαλλοντικός – οικολογικός. Η Πολιτεία Πολιτισμού αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση, διάδοση, προαγωγή, ανάπτυξη και ουσιαστική προβολή της ιδέας της τέχνης, της έρευνας, της καινοτομίας, της παιδείας και του αθλητισμού σε όλες της τις μορφές τους, στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες του εξωτερικού, μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, σε μία εποχή ευτελούς κουλτούρας και κρίσης θεσμών και αξιών προσδοκά:

  • να δώσει χαρά, μάθηση, δημιουργία και ψυχαγωγία στη πόλη μας.
  • μέσα από τις εκάστοτε δραστηριότητες που οργανώνει, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
  • Να δώσει υποτροφίες, μέσα από εξεύρεση πόρων και χορηγών, τόσο σε παιδιά και νέους, που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες και επιθυμούν έντονα να φοιτήσουν σε έναν από τους τομείς των παραστατικών τεχνών (θέατρο, μουσική, χορό, τραγούδι κλπ)που τους ενδιαφέρει και σε όποια σχολή επιθυμούν, όσο και σε εξαιρετικά ταλέντα.
Όραμα

Η Πολιτεία Πολιτισμού, είναι πάνω απ’ όλα ιδέα και συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η διαφορετικότητα και η πολυσημαντότητα, που αντλούμε από την εμπειρία, τη τεχνογνωσία, την υλικοτεχνική υποδομή, τις δημόσιες σχέσεις μας και το ανθρώπινο δυναμικό μας, μα πάνω από όλα την αγάπη μας για το έργο μας!

Συνεργασίες