Διεύθυνση:
Κωνσταντίνου Καραμανλή 101
Θεσσαλονίκη
54644
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
2311 117 127